Vijesti

Uređenje prostora ispred katoličke i pravoslavne crkve u Daruvaru

Radovi u krugu pravoslavne crkve na uređenju staze završeni su a radi se i na uređenju odvodnih kanala ispred Crkve Presvetog Trojstva. U ime naručitelja i investitora, Grada Daruvara, o završenom i poslu koji se radi, gradonačelnik Damir Lneniček
Lneniček

Što se tiče posla na uređenju staza ispred Crkve Presvetih Otaca Prvog Vaseljenskog Sabora, Daruvarski paroh Đorđe Ostojić, zadovoljan je urađenim i zahvalan investitoru…
Ostojić

Po pitanju uređenja kanala za odvodnju oborinskih voda od Crkve Presvetog Trojstva prema centru grada a kako naglašava župnik Župe Presvetog Trojstva Ivan Popić
Popić

fotografije: A.L.

Back to top button