Vijesti

Rekonstrukcija, adaptacija, nadogradnja i opremanje Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja odobren je još jedan projekt Gradu Daruvaru, a to je  projekt Rekonstrukcija, adaptacija, nadogradnja i opremanje Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar u maksimalnom iznosu sredstava od 258.013,14 eur, sa stopom sufinanciranja 100%.

Prijavitelj projekta je Grad Daruvar, a prijavu je pripremala Razvojna agencija Daruvar.

Cilj ovoga projekta je dogradnja te rekonstrukcija i adaptacija Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar kako bi se povećala dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Daruvara.

Djeca su smještena u 7 odgojno-obrazovnih skupina; četiri za djecu jasličkog i tri vrtićkog uzrasta. Dogradnjom vrtićkog dijela sa južne strane broj djece povećava se za 20, a u rekonstruiranom dijelu dobit će se jedan dnevni boravak te će se povećati broj djece u jaslicama za 12. Nositelj projekta je Grad Daruvar, a partner na projektu je Češki dječji vrtića Ferde Mravenca Daruvar.

Ovim projektom riješit će se problem nedostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Daruvaru te će se riješiti problem s prekapacitiranim dnevnim boravcima. Postotak djece u vrtićima na području Grada Daruvara iznosit će 95%.

Grad Daruvar

Također pogledajte
Close
Back to top button