Vijesti

Razvojni pomaci BBŽ

Ova županija ostvarila je pomak i prema stupnju razvijenosti više nije u prvoj skupini najnerazvijenijih županija u Hrvatskoj. Najnoviji podaci predstavljeni su na sjednici Vlade RH održanoj početkom mjeseca na kojoj je usvojena nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti. Prema toj odluci županije su razvrstane u četiri skupine, a Bjelovarsko-bilogorska županija sada je u drugoj skupini u kojoj su još Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Osječko-baranjska i Šibensko-kninska županija. Iako je ohrabrujuće novo pozicioniranje ove županije prema stupnju razvijenosti, ostaje činjenica da je i dalje među županijama koje imaju status potpomognutog područja.

Za razliku od županija koje su razvrstane u četiri skupine, gradovi i općine prema stupnju razvijenosti razvrstani su u osam skupina. U prvoj skupini najnerazvijenijih s područja ove županije u RH su općine Berek, Đulovac, Velika Pisanica i Zrinski Topolovac. U drugoj skupini su općine Dežanovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Severin, Šandrovac, Štefanje i Veliki Grđevac, dok su trećoj skupni općine Hercegovac, Rovišće, Sirač, Velika Trnovitica i Veliko Trojstvo te gradovi Garešnica i Grubišno Polje. Najbolje rangirani su Bjelovar i Daruvar koji su razvrstani u šestu skupinu. Daruvar je iz pete prešao u šestu skupinu. Na vrhu, kao najrazvijeniji su gradovi u sedmoj i osmoj skupini. U ovoj skupini nema gradova i općina iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Razvrstavanje jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti provodi se svake tri godine, a indeks razvijenosti izračunava se na temelju stope nezaposlenosti, dohotka po stanovniku, visini proračunskih prihoda po stanovniku, općeg kretanja stanovništva, stope obrazovanosti i indeksa starenja navodi se u Priopćenju službe ureda župana Marka Marušića.

Izvor informacije: BBŽ

Back to top button