Vijesti

Populariziranje zdravstvenog odgoja u školama u Pakracu, Lipiku i Poljani

Nastava za osnovce završnih razreda škola u Pakracu, Lipiku i Poljani danas prolazi preinake jer su u spomenutim školama s osmašima bili studenti šeste godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I studenti i učenici su na nastavi, jedni za druge s ciljem populariziranja zdravstvenog odgoja, a tema je kako informira javnost pedagoginja u Osnovnoj školi braće Radića u Pakracu Željka Majc:
Majc

Kakva su dosadašnja iskustva u provedbi ove nastave?
Majc

Terensku nastavu studenti u školama u Pakracu, Lipiku i Poljani provode u sklopu predmeta Zdravlje u zajednici baziranog na pristupu medicinskoj edukaciji sa zajednicom kao osnovnim poljem djelovanja i rada liječnika. Predmet Zdravlje u zajednici obuhvaća više katedri i zastupljen je u sklopu nastave šeste godine Medicine a nastava se provodi u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar i na terenu u Vukovarsko-srijemskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Cilj je provoditi terensku praksu u slabije razvijenim područjima popularizirajući zdravstveni odgoj uz provedbu epidemioloških i ekoloških izvida te javnozdravstvenih istraživanja. Nastavu provode nastavnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i vanjski suradnici. Ovo je u ovoj akademskoj godini prva od 12 grupa u sklopu petodnevne terenske prakse a ovu grupu studenata vodi doktor medicine Roko Žaja.

fotografije iz Pakraca ustupila Željka Majc
fotografije iz Lipika ustupio Matija Kulhavý

Back to top button