Manjinski program

Mezi folklórem a tradicí

Dnes budeme hovořit o krajanském školství. Jitka Stánová Brdarová – poradkyně pro školy s výukou českého jazyka v Chorvatsku ve spolupráci se Svazem Čechů a Správou pro národnostní menšiny při ministerstvu vědy, vzdělávání RCH uspořádala státní odborné setkání s názvem Národnostní menšiny v Chorvatsku mezi folklórem a tradicí, kterého se účastní představitelé menšin, u kterých probíhá výuka mateřského jazyka. Na úvod v daruvarském Českém domě hosté mohli shlédnout kulturní pásmo dětí z mateřské a základní školy. Zaměřme se na samotný úvod setkání. Nejdříve hovoří předsedkyně Svazu Čechů v RCH Ana-Marie Štrumlová-Tučková a poslanec Vladimír Bílek, moderuje Jitka Stáňová Brdarová.

Dodejme, že setkání pedagogických pracovníků národnostním menšin se v Daruvaru koná i zítra na pořadu je celá řada zajímavých přednášek a příkladů dobré prakse, jak udržet a přilákat děti do menšinových škol.

Također pogledajte
Close
Back to top button