Lenka Lalić

 • Manjinski program

  Mezi folklórem a tradicí

  Dnes budeme hovořit o krajanském školství. Jitka Stánová Brdarová – poradkyně pro školy s výukou českého jazyka v Chorvatsku ve spolupráci se Svazem Čechů a Správou pro národnostní menšiny při ministerstvu vědy, vzdělávání RCH uspořádala státní odborné setkání s názvem Národnostní menšiny v Chorvatsku mezi folklórem a tradicí, kterého se účastní představitelé…

 • Manjinski program

  O krajanském školství

  V dnešním pořadu budeme hovořit o krajanském školství. Naším hostem bude Jitka Stáňová Brdarová – poradkyně pro školy s výukou českého jazyka v Chorvatsku. Foto: NV Jednota

 • Manjinski program

  O menšinových volbách

  V dnešním pořadu naším hostem bude poslanec pro českou a slovenskou menšinu z Chorvatského parlamentu Vladimír Bílek, s kterým hovoříme o květnových menšinových volbách.

 • Manjinski program

  Na slovíčko s Vladimírem Bílkem…

  V dnešním pořadu naším hostem bude poslanec pro českou a slovenskou menšinu z Chorvatského parlamentu Vladimír Bílek, s kterým hovoříme o jeho poslaneckých aktivitách, krajanském životě a mezinárodní spolupráci.

 • Manjinski program

  O sčítání lidu, menšinových volbách…

  Naším hostem bude předseda Rady české národnostní menšiny BBŽ-a Damir Malina. Včera v Daruvarském Brestově zasedala menšinová rada. Více se dozvíte z následujícího rozhovoru. Foto: VČNM BBŽ

 • Manjinski program

  Vánoční kvíz

  Přihlaste se do 16. prosince do 14:30 hodin na Vánoční kvíz. S vedoucí Ústřední knihovny pro českou národnost Fanynkou Stehnovou hovoříme nejen o této akci, ale také o tom, jaký byl rok 2022 v krajanské knihovně.

 • Manjinski program

  Cimbálovka a folklór z Buchlovic

  O hostování folklórního studia Buchlovice dnes hovoříme s předsedkyní České besedy Lipovec Májou Krejčovou, hovoříme také o činnosti tohoto krajanského spolku.

 • Manjinski program

  Menšinový zákon v praxi

  Včera se v Daruvaru sešli velvyslanci zemí Evropské unie, aby hovořili o menšinových právech. Setkání uspořádalo České velvyslanectví v Chorvatsku, Úřad poslance Vladimíra Bílka a Svaz Čechů v Chorvatsku. Hosté si prohlédli krajanské výchovně – vzdělávací instituce v Daruvaru, navštívili Svaz Čechů a vydavatelství Jednota. Na daruvarské Terase Daruvarských teplic se pak hovořilo o…

 • Manjinski program

  Diskuse o menšinových právech a povinnostech

  V dnešním pořadu našim hostem bude náměstkyně župana bjelovarsko – bilogorského z řad české národnostní menšiny Táňa Novotná Golubićová, budeme hovořit o Ústavním zákoně o právech národnostních menšin.

 • Manjinski program

  Stentoria a Zdeňačky

  S našimi hosty dnes hovoříme o společném koncertu daruvarské Stentorie a besedních Zdeňaček při příležítosti Dne města Hrubečné Pole.

Back to top button