Vijesti

Grad Daruvar – Manjinski izbori

Na jučerašnjim manjinskim izborima na četiri biračka mjesta u Daruvaru manjinci su izabrali članove manjinskih vijeća češke i srpske nacionalne manjine i predstavnicu za mađarsku nacionalnu manjinu. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara donijelo je Odluku o rezultatima manjinskih izbora članova Vijeća češke nacionalne manjine. Od ukupno 1846 birača upisanih u popis birača glasanju su pristupila 334 birača odnosno 18,09 posto. Važećih listića bilo je 331 odnosno 99,10 posto a tri su listića bila nevažeća. Prema broju preferencijskih glasova za članova Vijeća češke nacionalne manjine Grada Daruvara najviše glasova, 184 dobio je Damir Malina.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara donijelo je Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru. Od ukupno 1092 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 85 birača ili 7,78 posto. Svi listići bili su važeći. Prema broju preferencijskih glasova za članove Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Daruvara najviše glasova 62 dobio je Saša Lukić.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara donijelo je Odluku o rezultatima izbora predstavnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru. Od ukupno 98 birača upisanih u popis birača glasanju je pristupilo 10 birača odnosno 10,20 posto a nevažećih listića nije bilo. Za predstavnicu mađarske nacionalne manjine u Gradu Daruvaru izabrana je Snježana Sabo i za zamjenika predstavnice izabran je Arian Budimlija.

Back to top button