Vijesti

Manjinski izbori 2023. – manjinska vijeća i predstavnici u BBŽ

Jučer su održani manjinski izbori u Republici Hrvatskoj. Na razini županije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji izabrani su članovi manjinskih vijeća češke, mađarske i srpske nacionalne manjinu te predstavnici za albansku, njemačku i romsku nacionalnu manjinu. Županijsko izborno povjerenstvo BBŽ donijelo je Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u BBŽ. Od ukupno 5 513 birača upisanih u popis birača glasanju je pristupio 501 glasač odnosno 9,09 posto a dva listića bila su nevažeća. Među 25 članova jedne liste izabranih u Vijeće srpske nacionalne manjine BBŽ najviše glasova, 313, dobio je Saša Lukić.

Županijsko izborno povjerenstvo Bjelovarsko-bilogorske županije donijelo je Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća češke nacionalne manjine. Od ukupno 4 377 birača upisanih u popis birača glasanju su pristupila 832 birača, odnosno 19,01 posto. Nevažećih listića bilo je osam. Među 25 članova jedne liste izabranih u Vijeće češke nacionalne manjine BBŽ najviše glasova, 553 glasa dobio je Vladimir Bilek.

Županijsko izborno povjerenstvo BBŽ donijelo je Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća mađarske nacionalne manjine u BBŽ. Od ukupno 674 birača upisanih u popis birača, glasanju je pristupilo 179 birača, odnosno 26,56 posto a nevažećih listića bilo je devet. Među 25 članova jedne liste izabranih u Vijeće mađarske nacionalne manjine BBŽ najviše glasova, 114, dobio je Antun Furijan.

Što se tiče manjinskih predstavnika na razini županije, Županijsko izborno povjerenstvo BBŽ donijelo je Odluku o rezultatima izbora predstavnika romske nacionalne manjine u BBŽ. Od ukupno 449 birača upisanih u popis birača, glasanju je pristupilo 40 birača ili 8,91 posto a tri listića bila su nevažeća. Za predstavnika romske nacionalne manjine izabran je Goran Đurđević s 37 glasova a za zamjenika predstavnika izabran je Leonardo Đurđević.

Županijsko izborno povjerenstvo BBŽ donijelo je Odluku o rezultatima izbora predstavnika njemačke nacionalne manjine u BBŽ. Od ukupno 68 birača upisanih u popis birača, glasanju je pristupilo 19 birača ili 27,94 posto. Nevažećih listića nije bilo. Za predstavnika njemačke nacionalne manjine izabran je Josip Krajcer s 19 glasova a za zamjenika predstavnika izabran je Josip Hamp.

Županijsko izborno povjerenstvo BBŽ donijelo je Odluku o rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalne manjine u BBŽ. Od ukupno 492 birača upisana u popis birača, glasanju je pristupilo 11 birača ili 2,24 posto a svi listići bili su važeći. Za predstavnika albanske nacionalne manjine izabran je Jozef Gojani koji je dobio 11 glasova a za zamjenika predstavnika izabran je Pjeter Kajtazi.

Back to top button