Vijesti

Manjinski izbori u općinama Dežanovac, Sirač, Končanica i Đulovac

Na razini Daruvaru pripadajućih općina članovi triju manjinskih vijeća izabrani su se u općinama Dežanovac i Sirač, članovi dva manjinska vijeća u općini Končanica i jednog u općini Đulovac.

Općina Dežanovac

Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Dežanovac donijelo je Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća češke nacionalne manjine Općine Dežanovac. Od ukupno 397 birača upisanih u popis birača glasanju su pristupila 82 birača ili 20,65 posto, a jedan listić bio je nevažeći. Od 10 izabranih članova češkog manjinskog vijeća Općine Dežanovac najviše preferencijskih, 40 glasova dobio je Zdenko Ružička.

Od ukupno 233 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača na području Općine Dežanovac glasanju je pristupilo 10 birača ili 4,29 posto, a nevažećih listića nije bilo. Od 10 izabranih članova srpskog manjinskog vijeća Općine Dežanovac, najviše preferencijskih, osam glasova dobila je Željka Čalić.

Od ukupno 60 birača Mađara upisanih u popis birača na području Općine Dežanovac glasanju je pristupilo 12 birača ili 20 posto, a nevažećih listića nije bilo. Od 10 izabranih članova mađarskog manjinskog vijeća Općine Dežanovac najviše preferencijskih, 11 glasova dobio je Franjo Tot.

Općina Sirač

Na području Općine Sirač izabrani su članovi Vijeća češke, njemačke i srpske nacionalne manjine.

Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Sirač donijelo je Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Sirač. Od ukupno 189 pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača na području Općine Sirač glasanju su pristupila 33 birača ili 17,46 posto, a nevažećih listića nije bilo. Od 10 izabranih članova srpskog manjinskog vijeća Općine Sirač najviše preferencijskih, 24 glasa dobio je Ljubomir Kovačević.

Od ukupno 181 birača pripadnika češke nacionalne manjine upisanih u popis birača glasanju je pristupilo 16 birača ili 8,84 posto, a nevažećih listića nije bilo. Od 10 izabranih članova češkog manjinskog vijeća Općine Sirač najviše preferencijskih, devet glasova dobila je Anita Novak.

Od ukupno 33 birača pripadnika njemačke nacionalne manjine upisanih u popis birača na području Općine Sirač glasanju je pristupilo 16 birača odnosno 48,48 posto, a nevažećih listića nije bilo. Od 10 izabranih članova njemačkog manjinskog vijeća Općine Sirač najviše preferencijskih, 11 glasova dobila je Renata Rambousek.

Općina Končanica

Na području Općine Končanica izabrani su članovi Vijeća češke i srpske nacionalne manjine.

Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Končanica donijelo je Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća češke nacionalne manjine Općine Končanica. Od ukupno 724 birača pripadnika češke nacionalne manjine upisanih u popis birača na području Općine Končanica glasanju je pristupio 171 birač ili 23,62 posto, a nevažećih listića je bilo pet. Od 10 izabranih članova češkog manjinskog vijeća Općine Končanica najviše preferencijskih, 84 glasa dobile su Dana Ferić i Liduška Orozović.

Od ukupno 117 birača srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača na području Općine Končanica glasanju je pristupilo 38 birača ili 32,48 posto, a nevažećih listića nije bilo. Od 10 izabranih članova srpskog manjinskog vijeća Općine Končanica najviše preferencijskih, 31 glas dobio je David Alavanja.

Općina Đulovac

Na području Općine Đulovac izabrani su članovi Vijeća srpske nacionalne manjine.

Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Đulovac donijelo je Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Đulovac. Od ukupno 279 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača na području Općine Đulovac glasanju je pristupio 59 birača odnosno 21,15 posto, a nevažećih listića nije bilo. Od 10 izabranih članova srpskog manjinskog vijeća Općine Đulovaca najviše preferencijskih, 28 glasova dobio je Milan Radaković.

Back to top button