Vijesti

Ukorak s promjenama – Međunarodni dan bijelog štapa

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa Hrvatski savez slijepih podsjeća na strateške prioritete i probleme slijepih osoba. Među prioritetima je sustavno financiranje Udruga i Saveza osoba s invaliditetom kao ključni oslonac osobama s invaliditetom, a tu su inkluzivni doplatak i videći pratitelj. Današnji Međunarodni dan bijelog štapa prilika je podsjetiti kako daruvarska Udruga slijepih sa svojih 59 članova ove godine obilježava 67 godina rada. U povodu Međunarodnog dana bijelog štapa, Udruga slijepih Daruvar, uz tradicionalne sportske susrete koji će se održati u utorak 17.10. i edukacije o strateškom planiranju u Zagrebu 20.i 21. listopada ima dosta obveza uputiti članove u sve promjene koje stižu promjenom Zakona. Ovu priliku predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Daruvar i predsjednik Udruge slijepih Daruvar, Damir Bokun iskoristio je pozvati:
Bokun

Dodatna pojašnjenja potrebna su zbog novog Zakona o osobnoj asistenciji tako da:
Bokun

Sve potrebne informacije zainteresirani za uslugu videćeg pratitelja mogu dobiti u udruzi u Preradovićevoj:
Bokun

Sa zakonskim promjenama Damir Bokun očekuje pomake:
Bokun

Predsjednik Udruge slijepih i predsjednik Udruge osoba s invaliditetom uz sve važne datume ima još jedan koji obilježava danas, svoj rođendan. Uz čestitku Damiru Bokunu za sretan rođendan i želja da njihova prijava bude odobrena zbog sustavnog financiranja.

Back to top button