Vijesti

Sve aktivnosti Darkoma za uređen Daruvar

Darkom iduće godine obilježava lijepih i okruglih 60 godina rada. U bogatoj povijesti Komunalnog poduzeća bilo je i povezivanja i osamostaljivanja. Danas društvo gospodari otpadom, organizira rad u djelatnosti građenja, održava javne površine u gradu, u autoservisu pruža automehaničarske i autoelektričarske usluge servisiranja i računalne dijagnostike, obavlja poslove upravljanja na gradskim, groblju u Daruvaru i groblju u Donjem Daruvaru, te pruža pogrebne usluge. Kako je predsjednica uprave društva Ivana Djedović odgovarajući na vijećnička pitanja u aktualnostima iz gradskih tvrtki a na sjednici Gradskog vijeća naglasila, održavanje Grada Daruvara ogleda su u Proračunu u kojem su osigurana sredstva na prijedlog društva. U osvrtu na sve urađeno ove godine ne treba zanemariti klimatske prilike, s predznakom ne, a koje je prilikom definiranja proračunskog plana nemoguće predvidjeti. Kako je za ovu godinu po pitanju košenje istaknula predsjednica uprave društva Ivana Djedović:
Djedović

Da bi turistički grad bio uređen a trava pokošena i kada vrijeme nije saveznik u postizanju ušteda, podrazumijeva se izdvajanje više novaca jer tu su energenti, veći broj sezonaca, a ima toga još… Pouzdanog jamstva i s dvije opcije proračunskog unaprijed definiranog prijedloga jednostavno nema, zbog klimatskih promjena:
Djedović

Ivana Djedović podsjetila je kako je Grad Daruvar uslugu održavanja dva gradska groblja povjerio Darkomu:
Djedović

Na grobljima se uređuju staze, unutrašnjost mrtvačnice je uređena kao i sanitarni čvor. Poslovi se realiziraju planski a planovi se definiraju prema potrebama osluškujući puls javnosti.
Djedović

Vijećnici su se zanimali i za odlagalište otpada Cerik, gdje se odlaže biootpad a upućena je i primjedba na održavanje dječjih igrališta koja nisu u samom centru grada:
Djedović

Ivana Djedović samo je podsjetila na ograničen kapacitet odlagališta Cerik. Kada se iscrpe sve mogućnosti i kapaciteti Cerika…
Djedović

Stopa odvajanja godinama raste od 11 posto 2019., do prošlogodišnjih 35 posto. Uprava ta stopa odvajanja kako je naglasio gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček pozicionirala nas je na vodeće mjesto po odvajanju otpada u cijeloj BBŽ.

Back to top button