Vijesti

Slike daruvarskih umjetnika za bolnicu u Bjelovaru

Uspostavljena je prijateljska i umjetnička veza između slikara Likovne grupe DA i Opće bolnice Dr.Anđelko Višić u Bjelovaru. Daruvarski slikari vješti su u umjetničkom izražavanju a Nova Opća bolnica Bjelovar ima veliki prostor koji daruvarski umjetnici oživljavaju različitim motivima na oslikanim platnima. Slikarska priča započela je paralelno s izgradnjom nove bolnice i nastavlja se na radost svih uključenih. Osim umjetnika za bolnicu u Bjelovaru poteze u Čudesnoj moći boja vuku i Grad Daruvar te Matica hrvatska ogranak Daruvar. Čudesna moć boja projekt je kojim je ogranak Matice hrvatske u Daruvaru prijavio Likovnu grupu DA na natječaj što ga je raspisao Grad Daruvar. Sve drugo je poznato. Djela se slikaju legende šapuću a slike polako popunjavaju i ukrašavaju zidove bolnice dr. Anđelko Višić u Bjelovaru. U prostorijama Djelatnosti za neurologiju Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar danas su ravnateljici bolnice doktorici medicine Saneli Grbaš Bratković, nova 53 rada s autorskim potpisom 30-tak slikara u ime Likovne grupe DA uručili Josip Bali i Zdenko Franekić.

Back to top button