Vijesti

Općina Đulovac – Javni poziv za prijavu štete na poljoprivrednoj proizvodnji, građevinskim objektima i infrastrukturi

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 15. lipnja 2023.. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode od poplave na području grada Bjelovara, Čazme i Grubišnog Polja te općina Đulovac, Kapela, Nova Rača, Šandrovac, Veliki Grđevac i Veliko Trojstvo, KLASA: 920-03/23-01/09, URBROJ: 2103-20-01-23-13 od 15. lipnja 2023. Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od vremenskih nepogoda prekomjernih količina oborina koja je uzrokovala poplavu tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2023., te nanijela materijalnu štetu da štetu u poljoprivredi, građevinskim objektima i infrastrukturi prijave Općinskom povjerenstvu Općine Đulovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu. Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na link koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Đulovac www.djulovac.hr. Obrasci se mogu preuzeti i u pisarnici općinske uprave, radnim danom u uredovno radno vrijeme od 09.00 sati do 12.00 sati, na adresi: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac.

Obrasci preuzeti u pisarnicama mogu se poslati putem e-maila: opcina.djulovac@gmail.hr ili putem pošte na adresu: U obrazac PN obvezno naznačiti matični identifikacijski broj OPG-*a (MIBPG ), vrstu kulture i površinu u Ha, popis katastarskih čestica i broj arkod čestice te procijenjenu štetu u %., Prijave bez dostavljenog MIBPG,-a, popisa katastarskih čestica, broja arkod čestice te procijenjene štete u %., smatrat će se nepotpunima i neće ih biti moguće unijeti u Registar štete od prirodne nepogode Općinsko povjerenstvo općine Đulovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Đurina 132 Đulovac. Zakonski rok za dostavu prijave šteta je 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, tj zaključno do 23.06.2023. Sukladno članku 25. Zakona o ublażavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke zaprime prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu, te u roku 15 dana od dana donošenja one Odluke unesu sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta.

Jedinstveni upravni odjel, pročelnik Josip Kastmiler, dr.vet.med

Back to top button