Vijesti

Realizacija dolazaka i noćenja u Daruvarskim toplicama u prvih osam mjeseci 2022.

U prvih osam mjeseci 2022.g. u Daruvarskim toplicama realizirano je ukupno 52.673 noćenja, te 7.556 dolazaka. U odnosu na 2021.g. realizirano je 8.084 noćenja više, te 1.858 gostiju više, što čini ukupno povećanje od 33% u broju dolazaka, te 18% u ostvarenim noćenjima u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog broja realiziranih noćenja u Daruvarskim toplicama, specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, udio komercijalnih noćenja je 49,3 %, odnosno 25.980 noćenja.

Broj ostvarenih komercijalnih noćenja veći je za gotovo 50% u odnosu na realizirani broj turističkih noćenja u prethodnoj godini. Najveći porast komercijalnih noćenja, za čak 81,4% u odnosu za 2021.g. je u tržišnom segmentu priprema sportaša, slijedi segment wellnessa i privatnih paketa zdravlja sa više od 70% povećanja, te turističkog smještaja sa 48% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu.

Nastavak i jačanje suradnje sa brojnim sportskim organizacijama, ciljani i posebno osmišljeni turistički aranžmani, novi privatni zdravstveni programi, novi tretmani u ponudi, a iznad svega kvaliteta pružene usluge, snažni su poticaji za daljnji rast i razvoj Daruvarskih toplica, kao regionalnog tržišnog lidera u segment zdravstvenog turizam.

ravnatelj Daruvarskih toplica
Ratko Vuković, univ.spec.oec.

Back to top button