Vijesti

Panel rasprava u povodu obljetnice Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Bjelovarsko – bilogorska županija u suradnji s Koordinacijom Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Bjelovarsko – bilogorske županije te Odborom za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica i manjina, organizirala je panel raspravu u Bjelovaru, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina između teorije i prakse. Današnja panel rasprava posvećena je obilježavanju 20. obljetnice donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Koliko je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina od prosinca 2002., utjecao na defniranje položaja manjina otvarajući prostor aktivnostima nacionalnih manjina kakve imamo danas, pitali smo zamjenicu župana za češku manjinu Tanju Novotni Golubić:
Novotni Golubić

Upravo stoga organizirana je današnja Panel rasprava, kao:
Novotni Golubić

Back to top button