Vijesti

O unapređenju materijalnog položaja osoba s invaliditetom

U Hrvatskom saboru prošli tjedan raspravljen je prijedlog Zakona o inkluzivnom dodatku kojim se želi trajno unaprijediti materijalni položaj za gotovo 150 tisuća osoba s invaliditetom, te će biti potrebno samo jedno vještačenje za jedinstvenu novčanu naknadu objavila je Hina a prenosimo u Informativnom programu Radio Daruvara. Inkluzivni dodatak novčana je naknada namijenjena osobi s invaliditetom radi njezina ravnopravnog sudjelovanja u društvu, a objedinit će četiri dosadašnje naknade – osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknadu do zaposlenja. Što se tiče inkluzivnog dodatka a kako pojašnjava izvršni direktor Udruge osoba s invaliditetom Daruvar Davor Marić:
Marić

Trenutno se za ove četiri naknade izdvaja 265 milijuna eura na godinu, dok bi se iduće godine za inkluzivni dodatak trebalo izdvajati 506 milijuna eura, gotovo dvostruko više.

Koliko je točno osoba s invaliditetom na daruvarskom području a kako ističe Davor Marić:
Marić

Do priznavanja inkluzivnog dodatka korisnici i dalje imaju ostvarena prava. Postupak za inkluzivni dodatak provodit će se do kraja iduće godine a nakon priznanja inkluzivnog dodatka korisnicima će biti isplaćena razlika od datuma stupanja na snagu novog Zakona. Novim korisnicima prava će se priznati od datuma predaje zahtjeva.

Back to top button