Vijesti

O plaćama učitelja i kvaliteti obrazovanja iz kuta Sindikata hrvatskih učitelja

Jučer je u Bjelovaru održan sastanak sindikalnih povjerenika Sindikata hrvatskih učitelja Bjelovarsko-bilogorske županije. U radu sastanka sudjelovala je predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja i predsjednica Matice hrvatskih sindikata Sanja Šprem. Na jučerašnjem sastanku, Sanja Šprem sindikalnim povjerenicima u BBŽ pružila je uvid u aktualnu situaciju vezano za pregovore uz Temeljni kolektivni ugovor te u uredbe i propise koji trebaju stupiti na snagu 1.ožujka s primjenom od travnja ove godine. Kako je nakon sastanka u telefonskom razgovoru za Informativni program Radio Daruvara istaknula predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem:
Šprem

Vezano uz koeficijente za obračun plaća zaposlenika u Osnovnim školama…
Šprem

Na jučerašnjem sastanku sa sindikalnim povjerenicima Sindikata hrvatskih učenika Bjelovarsko-bilogorske županije napravljena je kompletna analiza procesa razgovora o koeficijentima:
Šprem

Situacija s plaćama je samo jedan dio sustava obrazovanja, drugi, čini se i u drugom planu je kvaliteta obrazovanja. Testiranje prešutno prolazi na svim važnijim pragovima obrazovnog procesa, sada će obuhvatiti djecu na prijelazu iz nižih u više razrede osnovnih škola. Da li djeca stječu samopouzdanje testiranjem i unapređuju obrazovanje kroz testove, te da li i pitanja kvalitete obrazovnog procesa ulaze u interesnu sferu sindikata?!
Šprem

Na sastancima u Ministarstvu predstavnici Sindikata hrvatskih učitelja ukazuju na…
Šprem

Tako da za ključ uspjeha obrazovanja a kako naglašava predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem:
Šprem

Fotografiju ustupila Mirjana Popić, županijska povjerenica SHU Bjelovarsko-bilogorske županije

Back to top button