Vijesti

Liječnički kadar i Liste čekanja u Daruvarskim toplicama

Javnost propituje nas, mi tražimo odgovore. Izdvajamo pitanja koja se odnose na Daruvarske toplice. Provjerili da li u ustanovi nedostaje liječnika i da li je točno da su već sada popunjeni svi termini za terapije u Daruvarskim toplicama do kraja godine? Tvrdnju o popunjenosti termina za terapije do kraja ove godine demantirao je ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Ratko Vuković:
Vuković

Što se tiče liječničkog kadra a slijedom informacije o smanjenju broja liječnika u Daruvarskim toplicama, ravnatelj ustanove Ratko Vuković:
Vuković

…Ovisno o vrsti specijalizacije, specijalizacija traje od četiri do šest godina. U konkretnom slučaju specijalizacija je za fizijatricu a doktorica na specijalizaciji u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju je iz Daruvara.

Back to top button