Vijesti

Grad Daruvar potiče poduzetništvo

Dosada najviše 52 Ugovora u prvom krugu ove godine po programu Mjera iz Grada Daruvara poticanja poduzetništva i obrtništva potpisali su korisnici sredstava danas u Društveno kulturnom centru Daruvar. Od 52 potpisana Ugovora jedan se odnosi na poticaje obnovljivih izvora energije, pet za početak obavljanja registrirane djelatnosti i 46 za kupnju strojeva i opreme., odnosno kako informira javnost pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Danica Cetin
Cetin

Među pet ovogodišnjih pokretača novih djelatnosti je Nikola Sabolić vlasnik novog obrta Zdravi ritam a koji, kako kaže…
Sabolić

Posla za ovih dva mjeseca kako radi samostalno…
Sabolić

Za ovaj vid podrške iz Grada Daruvara poduzetnicima, doktor veterinarske medicine Mate Karaula s dugogodišnjim poduzetničkim iskustvom ima samo riječi hvale
Karaula

Ove godine za financijsku potporu po raspisanim Mjerama Grada Daruvara odlučila se prvi put vlasnica sirane Biogal Melita Pokorni
Pokorni

Gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček o poticanju poduzetništva iz Proračuna Grada kaže
Lneniček

Hoće li biti i drugog kruga potpisivanja Ugovora s poduzetnicima i obrtnicima ove godine?!
Lneniček

Back to top button