Manjinski program

 • Pobyt v Chorvatsku

  O jejich povinnost v Chorvatsku, učení ve školách a v krajanských spolcích, divadle hovoříme v našem dnešním pořadu s učitelkou vyslanou z České republiky Ilonou Kirchnerovou.

 • Od Prahy do Orebiće

  Přehled událostí jak v české krajanské komunitě tak slovenské, v lokálním či regionálním prostředí budeme dnes komentovat s poslancem pro českou a slovenskou menšinu z Chorvatského parlamentu Vladimírem Bílkem.

 • Svazové projekty a akce

  Naším dnešním hostem bude tajemník Svazu Čechů v RCH Dalibor Kolar. Hovoříme o projektech a jejich přípravě, krajanských akcích a činnosti českých besed. Foto: Svaz Čechů v RCH

 • Čeština a my

  Náměstkyně hejtmana bjelovarsko – bilogorského z řad české národnostní menšiny Táňa Novotná Golubićová dnes bude hovořit o akcích v rámci Měsíce českého mateřského jazyka. FOTO: osobní archiv T. Novotné Golubićové

 • S Ilonou do Kolumbie

  Ilona Kirchnerová dnes bude naším hostem jako cestovatelka. Navštívila s manželem zemi vzdálenou – Kolumbii. Co ji přitáhlo k tomuto jihoamerickému státu? Hovoříme o cestování, přírodě a životě obyčejných lidí. Foto: osobní…

 • Cena Franty Buriana pro zasloužilé

  V Daruvaru byly uděleny Ceny Franty Buriana, probíhá Měsíc mateřského jazyka. O těchto a dalších tématech budeme v dnešním pořadu hovořit s místopředsedkyní Svazu Čechů v RCH a ředitelkou České základní školy Jana…

 • Krajanské školství

  V dnešním pořadu naším hostem bude poradkyně pro školy s výukou českého jazyka při Agentuře pro výchovu a vzdělávání Jitka Stáňová Brdarová, s kterou hovoříme o poradě pro krajanské výchovně…

 • Založení koordinace na nejvyšší úrovni, finační podpora z Ministerstva kultury

  V neděli se v Daruvaru založila Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v Chorvatsku, Ministerstvo kultury a sdělovacích prostředků podpořilo řadu projektů v Daruvaru, o těchto a dalších tématech dnes hovoří v našem pořadu…

 • Od Kaptolu do Rijeky

  V kterých školách pracuje? Které krajanské spolky navštěvuje? Dnešním hostem bude učitelka vyslaná z České republiky Tereza Vlček Klímová, s kterou se zaměříme na její pobyt v Chorvatsku. Foto: osobní archiv Terezy Vlček…

 • O velkých investicích

  V létě by měla být v provozu první část stavby Kulturně – vzdělavacího centra ve Tkonu na ostrově Pašman, s druhou by se mělo začít, v Daruvaru se připravuje stavba…

Back to top button