Vijesti

Ankete za mlade o potrebama mladih u gradu

Grad Daruvar provodi ankete o potrebama mladih u Daruvaru. Riječ je o dvjema anketama od kojih je jedna namijenjena mladima od 14 do 18 godina a druga mladima od 19 do 30 godina. Anketni listići dostupni su na mrežnim stranicama grada, ispunjavanje je online, ankete će se dostaviti i u škole a sve u svrhu izrade Lokalnog programa za mlade u Daruvaru. Anketa imaju za cilj istražiti interese, izazove i prioritete mladih u Daruvaru te pomoći u kreiranju lokalnog programa koji će biti prilagođeni njihovim potrebama. Mladi su pozvani sudjelovati u anketi koja je anonimna i ne iziskuje mnogo vremena za odgovore na pitanja. Anketni listić može se ispuniti do 1. lipnja.

Back to top button