Vijesti

Završna izložba najboljih radova Generacija Now 2022./ 2023.

Dva rada među sedam najboljih u srednjoškolskoj skupini na kreativnom natječaju u sklopu projekta Generacija Now 2022./2023., radovi su učenika Tehničke škole Daruvar. Danas je završna izložba u Zagrebu a zadataka u natjecateljskom programu ima i danas. O čemu se radi pojasnit će mentor jednog tima učenika i profesora Tehničke škole Daruvar Miro Kligl
Kligl

Prezentacija je danas u Zagrebu
Kligl

Radovi učenika Tehničke škole Daruvar su Reciklator vlage i Klicomat a učenici autori i mentori su:
Kligl

Fotografije iz Zagreba Miro Kligl

Back to top button