Vijesti

Završetak arheoloških istraživanja u Bijeloj i plan za Stari Slavik

Arheologija još jednom jer područje na kojem se provode istraživanja arheološki je atraktivno s bogatim arheološkim potencijalom. 12-ta arheološka kampanja krajem prošlog tjedna privedena je kraju. 12 godina na iznimno važnoj lokaciji u Bijeloj na području Općine Sirač, Benediktinskog samostana crkve Svete Margarete, malo po malo otvara se prostor koji razotkriva način život nekada i bogatu povijest ovog područja. Riječ je o rijetkom nalazištu koje pripada najstarijem crkvenom redu, Benediktincima. O ulozi Benediktinaca u jednom info sažetku voditelj istraživanja, viši konzervator iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, doktor znanosti Andrej Janeš:
Janeš

Tko bi u prosvjetiteljskom smislu mogao biti današnji pandan tadašnjim Benediktincima?!
Janeš

Ritam samih arheoloških istraživanja u kampanji traje od dva do četiri tjedna što ovisi o nizu okolnosti… Istraživanja na lokaciji u Bijeloj započela su 2012. godine:
Janeš

Već drugu godinu u arheološka istraživanja na lokaciji Bijela uključen je Zavičajni muzej Daruvar koji je ove godine prvi put organizirao javnu prezentaciju ove arheološke lokacije za javnost, a kako je prošlo predstavljanje otkriva ravnateljica ustanove Marija Ivandekić:
Ivandekić

Još je jedna arheološki atraktivna i otvorena lokacija važna za sam Grad Daruvar je u Rimskoj šumi kod Židovskog groblja. Istraživanje na spomenutoj lokaciji započeo je Gradski muzej u Bjelovaru a nastavio provoditi Hrvatski restauratorski zavod i na pronađenim ostatcima proveo je do kraja konzervatorsko građevinske radove. Voditelj istraživanja je doktor znanosti Andrej Janeš koji pruža uvid u provedene, i radove koji predstoje, na lokaciji u Rimskoj šumi kod Židovskog groblja:
Janeš

To je još jedno arheološko nalazište na kojem ima potencijala a do kojeg Zavičajni muzej Daruvar planira postaviti informativne table, najavila je ravnateljica Marija Ivandekić:
Ivandekić

Kada je riječ o lokaciji Bijela u prilog bogatstvu arheološkog potencijala govore i novi nalazi, o čemu se radi otkriva voditelj istraživanja Andrej Janeš:
Janeš

Iako su u radovima ovi lokaliteti koji se nalaze na pristupačnom terenu mogu se posjetiti i svi zainteresirani posjetitelji dobro su došli. Zavičajni muzej Daruvar kao mlada novoutemeljena ustanova, koliko znači za istraživanje na spomenutim lokacijama na našim terenima?!
Janeš

Back to top button