Vijesti

Zajedništvom protiv siromaštva i socijalne isključenosti

U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Daruvar održan je radni sastanak posvećen provedbi oko 213 tisuća eura vrijednog socijalnog projekta usmjerenog na ublažavanje posljedica siromaštva. Blagodati projekta kroz pakete hrane, higijenskih potrepština i pakete za novorođenčad osjetit će 1050 osoba na području Grada Daruvara i pripadajućih općina Đulovac, Dežanovac, Sirač i Končanica. O projektu ukratko, voditeljica Ema Karniš:
Karniš

Projekt provodi Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar uz motivacijsku, logističku i svaku drugu potrebnu podršku Grada Daruvara. U ime Grada Daruvara zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi podržala je Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar za pokazanu spremnost da kao humanitarna organizacija preuzme provedbu projekta pomažući ljudima u potrebi:
Cegledi

Kako iz Grada drže provedbom projekta Zajedništvom protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Gradsko društvo Crvenog križa na jedan novi način unapređuje svoj rad odnosno kako kaže viši stručni suradnik za pravne poslove Grada Daruvara Boris Peranović, projekt u realizaciji je…
Peranović

Razvojnoj agenciji Daruvar, koja je pisala i ovaj projekt, iznimno je bitno da prođu projekti kojima se dolazi do socijalno isključenih ili osoba u riziku od siromaštva, odnosno kako je istaknula ravnateljica Nicol Polenus:
Polenus

Nicol Polensu podsjetila je kako je nositelj projekta Gradsko društvo Crvenog križa, i kako…
Polenus

U odabir korisnika kojima će se dodijeliti paketi pomoći uključeni su Centar za socijalnu skrb i Caritas Daruvar. Ravnatelj Zvonko Kovačić istaknuo je kako su se u Centru za socijalnu skrb Daruvar pobrinuli:
Kovačić

Kako je istaknula voditeljica Caritasa Daruvar Ivana Žavcar u provedbi projekta na usluzi nositeljima je naravno i Caritas Daruvar:
Žavcar

Riječ je o jednogodišnjem projektu, a koja je ovo sada provedbena faza, javnost informira voditeljica Ema Karniš:
Karniš

Tko su odabrani ponuditelji u postupku javne nabave:
Karniš

I još o dogovoru načina kako će se podijeliti paketi hrane, higijenskih potrepština i paketi za novorođenčad, u ime Gradskog društva Crvenog križa Daruvar pojašnjava v.d. ravnateljica Otilka Pupovac:
Pupovac

Back to top button