Vijesti

UOSI broji nikad više članova

Udruga osoba sa invaliditetom Daruvar koja projektima i programima pomaže u socijalnom uključivanju svojih članova, slijedeće godine proslavit će svoj 3o. rođendan a njen izvršni direktor Davor Marić kaže, članova unazad par godina nikad više.
Marić

O kojim se to pravima radi,
Marić

Kvalitetni projekti koje ova udruga sprovodi su brojni, a među njih svakako spadaju Projekt prijevoz do zdravstvenih ustanova kao i Projekt pomoć u kući.
Marić

Kada je u pitanju vrlo popularan Projekt pomoć u kući, njega trenutačno nema.
Marić

Back to top button