Vijesti

U Daruvaru za Vinodar dvodnevna konferencija o konceptu pametnih sela

Razvojna agencija Daruvar priprema zahtjevnu dvodnevnu konferenciju u sklopu Agrar festa koja će se održati u ponedjeljak 3. i u utorak 4. lipnja u Zavičajnom muzeju Daruvar i na terenu. Uvid u detalje predstojeće konferencije pruža v.d.ravnatelja Razvojne agencije Daruvar Ivana Marinić
Marinić

Neke od tema koje će se analizirati tijekom konferencije su Koncept pametnih sela u novoj strategiji poljoprivrede i novoj lokalnoj strategiji LAG-a, bespovratna sredstva za poljoprivredu, primjena Geografsko informacijske tehnologije u vinogradarstvu i proizvodnji vrhunskih vina, upotreba novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji, financijski instrumenti za poljoprivredu, promjena klime i utjecaj na vinogradarstvo te suvremena graševina…
Marinić

Drugi dan konferencije povezuje teoriju i praksu na terenu
Marinić

Ovo je prvi složeni projekt koji se provodi u organizaciji Razvojne agencije Daruvar a koja dosada ima iskustva u provedbi radionica i predavanja. Organizatori se nadaju kako će konferencija izborom tema o novitetima u poljoprivredi u najširem smislu, bespovratnim potporama i financijskim instrumentima te primjeni novih tehnologija u razvoju sela u perspektivi biti teorijska i edukativna programska sastavnica Vinodara.

Back to top button