Vijesti

Sve manje liječnika u sustavu javnog zdravstva

Iako brojevi pokazuju da je od 2016. do 2023. godine u bolnicama u Mreži javne zdravstvene službe porastao ukupan broj zaposlenih liječnika za 1109, kao i mnogi drugi gradovi, tako je i Daruvar suočen s problemom manjka doktora opće medicine a u novije vrijeme i pedijatra – liječnika za zdravstvenu zaštitu predškolske djece. Veliki je to problem o kojemu se raspravljalo i na posljednje održanom Gradskom vijeću u namjeri donošenja poticajne potpore i mjera.
Damir

Vijećnici su u želji rješavanja problema jednoglasno prihvatili Prijedlog i predložili još neke druge benefite koje bi Grad mogao ponuditi.
Damir

Treba podsjetiti kako u BBŽ već postoji program koji stimulira dolazak liječnika. Primjerice u prošloj godini dodijeljena su 42 ugovora o subvencijama ukupne vrijednosti od 155.213,58 eura. Radi se o potporama za zadržavanje i privlačenje liječnika i medicinskog osoblja za rad u zdravstvenim ustanovama na području županije. Sufinanciraju se troškovi kamata na stambene kredite, troškovi podstanarstva i stručna usavršavanja. Na osnovu tih mjera lani je u našu županiju stiglo 28 liječnika.

Ove godine je stiglo l1 liječnika a potpisano je sedam ugovora za stručna usavršavanja i dva za podstanarstvo.

No, bez obzira na već postojeće programe i mjere, liječnika očito nema dovoljno. Hoćemo li dodatnim mjerama ponukati dolazak liječnika u Daruvar, ostaje za vidjeti.

Back to top button