Vijesti

Što se mijenja u Proračunu za 2023., nakon usvojenog prvog rebalansa

Na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća prihvaćen je prvi rebalans ovogodišnjeg Proračuna Grada. Zašto je bio potreban rebalans pojasnio je gradonačelnik Damir Lneniček
Lneniček

Prihodi i primici kako je prisutne izvijestila pročelnica Milena Šimić iznose 10 milijuna eura a rashodi i izdaci 9,7 milijuna eura.
Šimić

Prihodi i primici veći su od plana Proračuna za ovu godinu
Šimić

U rebalans je uključen i manjak
Šimić

U raspravu o rebalansu ovogodišnjeg Proračuna uključio se Igor Jareš
Jareš

Kao prilog ovoj tvrdnju Igor Jareš izdvojio je Digitalni inovacijski centar
Jareš

Što se tiče kratkoročnog zaduženja u iznosu do 600 tisuća eura na jednu godinu a kako je pojasnila Milena Šimić to zaduženje potrebno je za povrat poreza sredinom ovog mjeseca. Igor Jareš postavio je pitanje sufinanciranja iz Grada pedijatrijske ambulante u Daruvaru
Jareš

Na pitanja o DIH-u i Pedijatrijskoj ambulanti odgovorio je gradonačelnik Damir Lneniček
Lneniček

S obzirom da su u ovom sazivu vijeća dva doktora Jareš i Ježinac gradonačelnik ih je pozvao da za Proračun za iduću godinu daju prijedloge kako djelovati da se zadrži postojeće medicinsko osoblje i privuče novo, naravno i uz mjere iz županije. Prvi rebalans ovogodišnjeg Proračuna Grada vijećnici su usvojili većinom glasova.

Back to top button