Vijesti

Seminar o Slavenskim manjinama u Europi

U Beču je od 17. do 20. studenoga održan 25. Seminar o Slavenskim manjinama iz Europe s više od 40 sudionika iz 12 zemalja, a domaćini su bili Hrvati iz Gradišća. Raspored programskih aktivnosti u četiri dana seminara bio je vrlo intenzivan a organizatori su stavili naglasak na položaj hrvatske manjine u Austriji kao i na ulogu politike u promicanju jezika i obrazovanja te potpore manjinskim medijima i digitalizaciji u tim zajednicama. Seminaru u Beču iz Hrvatske su prisustvovali predstavnici srpske manjine članovi FUEN-a i Slavenske manjine AGSM. Češku manjinu, Koordinaciju vijeća i predstavnike češke manjine u Hrvatskoj predstavljali su Damir Malina i Velibor Potužak. Damir Malina govorio je o položaju češke manjine u Hrvatskoj. Predstavio je dobre manjinske zakone koji manjinama daju znatna prava da zadrže tradiciju i podučavaju na manjinskom jeziku, a govorio je i o dvojezičnosti na području gdje tradicionalno žive Česi, češkim vrtićima i školama, djelovanju Saveza Čeha i češkim udrugama, manjinskoj samoupravi i zastupnicima u Hrvatskom saboru.

Koordinacija vijeća i predstavnik češke manjine u Hrvatskoj član je FUEN-a i AGSM-a grupe slavenskih manjina od 2011. Koordinacija je već dva puta organizirala seminar AGSM-a u Hrvatskoj, u Daruvaru i okolici.

Federalna unija europskih nacionalnosti najstarija je i najveća krovna organizacija europskih autohtonih nacionalnih manjina i jezičnih skupina koja okuplja više od 100 organizacija iz 36 europskih zemalja. Prema načelu solidarnosti, radne skupine imaju za cilj ojačati mrežu manjina, promicati razmjenu ideja, prikupljanje ekspertize, razviti strategije za rješavanje problema i na taj način poboljšati rad autohtonih manjina u Europi, prenosi naglaske sa Seminara ovdašnjoj javnosti predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika češke manjine u Hrvatskoj Damir Malina.

fotografije: Damir Malina

 

 

Back to top button