Vijesti

Proračun Grada Daruvara za 2024., održiv, razvojni i socijalni

Operativno, brzo, usuglašeno, u razumijevanju, s prijedlozima i bez puno rasprava održana je Proračunska sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara. Većinom glasova, devet za, a tri oporbena SDP-ova vijećnika glasala su protiv, prihvaćen je Proračun Grada Daruvara za 2024. Financije Grada Daruvara u planiranoj prihodovnoj stavci izražene u eurima u idućoj godini procijenjene su na10 milijuna 107 tisuća 290 eura i 88 centi. Razlika između prihodovne i rashodovne stavke je 246 tisuća eura u korist prihoda. Razlika je zapravo preneseni manjak iz prethodnog razdoblja.

Najvažniji financijski dokument kao okvir i plan djelovanja u idućoj godini izdvajanjem najvažnijih poslova, obrazložio je predlagatelj, gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček
Lneniček

Grad nastavlja stipendirati učenike i studente, financirati produženi boravak u osnovnim školama, osigurava asistente za djecu s posebnim potrebama i participira potporama proračunskim korisnicima, a ugrađeni u Proračun za iduću godinu su Božićnice i Uskrsnice umirovljenicima
Lneniček

Proračunskim planom za iduću godinu i u projekcijama za sljedeće dvije obuhvaćene su sve kategorije stanovništva u Daruvaru, od beba do pripadnika zlatne generacije. Ima prijavljenih projekata koji u Proračunu za iduću godinu nisu vidljivi jer se u ovoj fazi čeka odobrenje realizacije na instancama gdje su kandidirani na natječajima. To su…
Lneniček

Svaki od spomenutih projekata po odobrenju jednostavno će se ugraditi u Proračun, rebalansom.

Protiv Proračuna Grada Daruvara za 2024. godinu bio je vijećnički oporbeni trojac SDP-a. Kako je obrazložio predsjednik Gradske organizacije SDP-a Daruvar Dalibor Jareš, Proračun ne mogu podržati jer njihovi prijedlozi nisu uključeni u najvažniji financijski dokument grada za iduću godinu
Jareš

Back to top button