Vijesti

Problem s pitkom vodom u Đulovcu

Nije tajna da su problemi s vodom u javnoj vodoopskrbi došli do točke koja podsjeća na krpanje rupa na brodu. Jednu zatvoriš druga se otvori, a važno je zadržati se na površini, riješiti probleme i nastaviti plovidbu do mirne luke. Za takav pristup potrebna je operativna učinkovitost: detektiranje, analiza i plan rješavanja problema te realizacija uz podsjetnik kako se sve aktivnosti trebaju sabrati u ograničenim financijskim okvirima. Kada je riječ o javnom vodoopskrbnom sustavu, godine uporabe ostavile su trag.

Stanovnici Đulovca imaju problem s javnom vodoopskrbom. Kvaliteta vode i bez ispitivanja, golim okom vidljivo, upitna je… Ovaj podatak želi podijeliti u javnom informacijskom prostoru Anđelko Jaković iz Đulovca
Jaković

Za javni vodoopskrbi sustav u Đulovcu zadužen je Darkom vodoopskrba i odvodnja, a kako tvrdi vijećnik u Općinskom vijeću Đulovca Anđelko Jaković…
Jaković

Na koju razinu izvještavanja i djelovanja je podignut problem s vodom u Đulovcu?
Jaković

Što kaže načelnik Đulovca Anđelko Kolić, gdje je bio, tko su oni, i što su obećali, odnosno koji je potez povukao za rješavanje problema s vodom?!
Kolić

Radi se o zamjeni dva kilometra cijevi a kako tvrdi načelnik Đulovca, općina je spremna sufinancirati ovaj posao
Kolić

Poslali smo pitanje Darkom vodoopskrbi i odvodnji, a odgovor će upotpuniti ovu temu koju su inicirali predstavnici zainteresirane javnosti iz osnovnog razloga a kako naglašava Anđelko Jaković
Jaković

Dopuna priči o problemima s javnom vodoopskrbom na području Općine Đulovac je odgovor direktora Darkom Vodoopskrbe i odvodnje Vladimira Lukačina.

Pitanje smo uputili elektroničkom poštom a pitanje glasi: Da li će i kada Darkom vodoopskrba i odvodnja raspisati natječaj za radove na zamjeni cijevi i spremnika kako bi privremeno na području Đulovca dobili vodu iz vodospreme u Škodinovcu i da li će Darkom vodoopskrba i odvodnja obaviti proceduru za izgradnju dodatnih vodosprema u Škodinovcu i Puklici?!

Odgovor direktora Darkom Vodoopskrbe i odvodnje Vladimira Lukačina objavljujemo u cijelosti.

Naselje Đulovac opskrbljuje se sa izvora u Puklici, a tehnički je sustav projektiran i izveden kao zaseban odnosno nije povezan sa sustavom Daruvar niti sustavom Bastaji, a tek je Koncepcijskim rješenjem vodoopskrbe na nivou BBŽ kojeg su izradile Hrvatske vode uz sufinanciranje svih isporučitelja na nivou županije 2017. predviđeno spajanje istih sustava odnosno stavljeno je u dugoročne planove. Kvaliteta vode u samom naselju Đulovac ne odstupa nešto značajno od kvalitete vode na sustavima Daruvar i Bastaji što se može potkrijepiti i analizama od ovlaštenog laboratorija.

Sve u svemu sustav nije idealan, ali je optimalan za potrebe naselja i unatoč suši koja je pogodila ovo područje tijekom Ljeta 2022. na sustavu nije bilo redukcija kao što je bilo u Daruvaru.

Darkom vodoopskrba i odvodnja izradila je projektnu dokumentaciju za sanaciju cjevovoda u naselju Bastaji i to u dužini nešto manje od 2000 m.

Hrvatske vode osigurale su samo dio sredstava za sanaciju predmetnog cjevovoda. Sukladno tome izvedba same sanacije cjevovoda provodit će se u fazama te se prema tome i projektna dokumentacija mijenja.

Vodospreme u Puklici i Škodinovcu izvedene su kao jednokomorne zapremnine od 175 m3 i hidraulički one zadovoljavaju današnje potrebe, međutim problem se javlja kod pranja komora jer se mora zaustaviti vodoopskrba. Stoga je dugoročno planirano da se iste dograde dodatnom komorom  kako bi se tehnički lakše održavale. Dakle sve navedeno i traženo od općinskog vijećnika već se otprije nalazi u dugoročnim planovima Darkom vodoopskrbe i odvodnje a kako isti zahvati koštaju nekoliko desetaka miliona kuna isti nažalost neće biti realizirani u jednoj godini.

Back to top button