Vijesti

Početak radova na završetku obnove pravoslavne crkve u centru grada

Postavljanje skele ne pročelju Crkve Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog Sabora u Daruvaru označava početak završnih radova na vanjskoj rekonstrukciji pravoslavnog duhovnog hrama u centru grada. S obzirom da se rade i građevinski i restauratorski radovi, realizacija posla iziskuje više vremena a ovo je tek početak završetka obnove. Posao u ovoj fazi odobren je na ovogodišnjem natječaju Ministarstva kulture i medija, a kako je naglasio Daruvarski paroh Đorđe Teodorović, slijede novi natječaji na koje će se prijaviti Daruvarska parohija.

Fotografije: A.L.

Back to top button