Vijesti

Otvoren natječaj za manjine

Otvoren je natječaj za manjine odnosno za financiranje projekata općina i gradova u kojima je u strukturi stanovništva udio manjina veći od 5 posto. Vremena za prijavu ima malo oko mjesec dana a za pomoć pri prijavi i sve potrebne informacije na usluzi prijaviteljima je Razvojna agencija Daruvar. Uvid o detalje natječaja, kao i informaciju tko su prihvatljivi prijavitelji, u ime Razvojne agencije Daruvar pruža v.d.ravnatelja Ivana Marinić
Marinić

Što se tiče prijavitelja koji su ostvarili potporu iz prvog natječaja 2021. 2022. i 2023.
Marinić

Rok za podnošenje prijava…
Marinić

Back to top button