Vijesti

Odgovor iz HEP-a – Uvjerenje o ispravnosti plinskih instalacija

Ovo su pitanja koja smo iz redakcije Informativnog programa Radio Daruvara uputili HEP-u slijedom Uvjerenja o ispravnosti plinskih instalacija

Ovdašnja javnost traži objašnjenje za uvjerenje o ispravnosti plinske instalacije koje treba u roku od 90 dana dostaviti u HEP.

O čemu se radi, ljudi drže da je sve što se tiče ove potvrde odnosno uvjerenja trebalo iskomunicirati u javnosti. Dodatni problem na daruvarskom području je što nema ovlaštenog ispitivača, najbliža tvrtka koja se bavi s tim je iz Virovitice.

Slušatelji predstavnici tvrtki na koje se odnosni ova obveza pitaju o troškovima provedbe postupka da bi se dobilo uvjerenje?!

Još jedno pitanje: Da li je na predavanju u Osijeku prošle godine i o ovome bilo govora i koje su tvrtke s daruvarskog područja pozvane na to predavanje u travnju 2022.

Osim tvrtki slijede li dopisi i privatnim korisnicima?

Ljudi se pitaju tko će dobiti potvrdu o ispravnosti vanjske mreže s obzirom na propusnost plina koja se posvuda osjeti ovdje u Daruvaru?

Ovo su odgovori iz HEP-a

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima propisuje obvezu potrošača u građevini javne namjene ili u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost ispitati nepropusnost i ispravnost svoje plinske instalacije najmanje jednom u pet godina. Operator plinskog distribucijskog sustava u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja. HEP Plin je svim potrošačima iz ove skupine, a koji nisu u zadnjih pet godina izvršili navedeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti svojih plinskih instalacija, poslao obavijest u kojoj ih je upoznao sa zakonskim obvezama i dao upute kako trebaju postupiti.

U građevinama namijenjenima za stanovanje ispitivanje se treba obaviti najmanje jednom u deset godina s tim da to ispitivanje u pravilu obavlja operator distribucijskog sustava (bez posebne naplate)  pri zamjeni plinomjera u baždarnom (ovjernom) roku. Uvjet je da potrošač ima uvjerenje o ispravnosti svojih trošila odnosno uvjerenje o ispravnosti svog dimovodnog sustava ne starije od jedne godine.

Navedena ispitivanja, propisana spomenutim Zakonom odnose se samo na ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti (unutarnjih) plinskih instalacija potrošača od glavnog zapora na kraju priključka, cjevovoda, uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, te se ne odnose na ispitivanje i kontrolu distribucijskih (uličnih) plinovoda i priključaka koje operator distribucijskog sustava kontrolira i održava prema drugim propisima.

Ima pitanja na koja nismo dobili odgovor…

Koji su troškovi ishođenja uvjerenja za korisnike u građevinama javne namjene, izostao je popis tvrtki koje se bave ispitivanjem za građevine javne namjene, izostao je odgovor o zanemarenju javnosti u smislu informiranja o ovoj temi i odgovor na pitanje da li je na predavanju u Osijeku prošle godine i o ovome bilo govora i koje su tvrtke s daruvarskog područja pozvane na to predavanje, u travnju 2022.

Back to top button