Vijesti

Obljetnica oslobođenja Daruvara u Drugom svjetskom ratu

Članovi Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Daruvara danas u spomen na 78. obljetnicu oslobođenja Daruvara u Drugom svjetskom ratu i oslobađanja od fašizma kod spomenika na Gradskom groblju u Daruvaru odavanjem pijeteta stradalima podsjetili su na žrtve pale za slobodu grada, države i svijeta, ističući važnu ulogu Daruvarčanki i Daruvarčana u antifašističkoj borbi. Kako je u povodu današnjeg dana istaknula, u ime Udruge antifašista Daruvara Sofija Drašner, Daruvar je relativno rano oslobođen u Drugom svjetskom ratu, 16.rujna 1944. Toga dana u Daruvar je prva ušla 44.Virovitička brigada koju je predvodio komandant Veljko Kovačević. Kao slobodan grad Daruvar je još u Drugom svjetskom ratu izrastao u kulturni, obrazovni, zdravstveni, prosvjetni i gospodarski centar otvoren za slobodne ljude željne stvaranja novih oblika života.

fotografije ustupila Sofija Drašner

Back to top button