Vijesti

Objavljen Javni natječaj za prodaju hostela Daruvar u Malom Lošinju

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem, gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara u Malom Lošinju. Prodaje se kuća i dvorište, površine 201 m2, i zgrada površine 222 m2, na lokaciji Bočac 24. Nekretnine čine jednu cjelinu te se kao takve prodaju zajedno. Na nekretninama se nalazi zgrada hostela, pomoćni poslovni objekti i dvorište hostela. Početna kupoprodajna cijena za obje nekretnine iznosi 1.039.000 eura. Nekretnina se prodaje prema trenutnom stanju zemljišno knjižne dokumentacije, po principu „viđeno – kupljeno“ sukladno odredbama Natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Grada Daruvara.

Zgrada Hostela nema energetski certifikat te se Grad Daruvar obvezuje isti ishoditi do završetka ovog natječaja, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora. Nekretnine koje su predmet prodaje date su u zakup temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora – Hostela Daruvar u Malom Lošinju, te se kupac predmetnih nekretnina obvezuje zadržati zakupnika u njima do isteka ugovorenog zakupa odnosno do 31.ožujka 2025. godine pod istim uvjetima (godišnja zakupnina, istek ugovora, predaja nekretnina nakon isteka ugovora) kako je navedeno u Ugovoru o zakupu poslovnog prostora. Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Daruvara provest će se usmenim javnim nadmetanjem -licitacijom. Najmanji iznos svakog povećanja ponude prilikom usmenog javnog nadmetanja iznosi 1% početne cijene nekretnine. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji na usmenom javnom nadmetanju ponudi najvišu cijenu. Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom: Ponuda za kupnju hostela u Malom Lošinju. Ponude se zaprimaju najkasnije do 29. svibnja ove godine. Sve informacije vezane uz javni natječaj mogu se dobiti u Upravi Grada Daruvara ili na mrežnoj stranici Grada Daruvara. Uvid u objavljeni javni natječaj za prodaju hostela Daruvar u Malom Lošinju pogledajte ovdje.

Back to top button