Vijesti

Manjinski izbori 2023., – nema izborne šutnje

Manjinci ove nedjelje biraju manjinska vijeća i manjinske predstavnike na manjinskim izborima u Hrvatskoj. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na razini županije biraju se manjinska vijeća od po 25 članova za češku, srpsku i mađarsku nacionalnu manjinu. Na razini Grada Daruvara biraju se dva manjinska vijeća od po 15 članova, vijeće za češku i vijeće srpske nacionalne manjine i predstavnik za mađarsku nacionalnu manjinu. U Daruvaru pripadajućim općinama na manjinskim izborima biraju se manjinska vijeća od po 10 članova. U Općini Dežanovac biraju se tri manjinska vijeća za češku, mađarsku i srpsku nacionalnu manjinu, u općini Sirač biraju se tri manjinska vijeća za češku, njemačku i srpsku nacionalnu manjinu. U općini Končanica biraju se dva manjinska vijeća za češku i srpsku nacionalnu manjinu a u općini Đulovac bira se Vijeće za srpsku nacionalnu manjinu. Na svim navedenim razinama općinskim, gradskoj i županijskoj za sva navedena vijeća i manjinske predstavnike pred biračima je samo po jedna lista. Tehničke informacije o organizaciji manjinskih izbora na području Grada Daruvara pruža predsjednik Izbornog povjerenstva Grada Daruvara Damir Palatinuš.
Palatinuš

Tko može kao birač sudjelovati na ovim izborima?
Palatinuš

Na manjinskim izborima nema izborne šutnje
Palatinuš

Back to top button