Vijesti

Kamera za nadzor brzine bit će postavljena i u Jelačićevoj u Daruvaru

S obzirom kako se u dijelu Hrvatske provodi postavljanje novih kamera za nadzor brzine provjerili smo hoće li i gdje na prometnicama na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske biti postavljene kamere. Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj obratili smo se s pitanjima koliko kamera i na kojim lokacijama se one trebaju postaviti na prometnicama u BBŽ?

U nastavku objavljujemo odgovor na naš upit iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske:

Na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske trenutno je postavljeno osam kućišta za stacionarne uređaje za mjerenje brzine Gatso T series u koje se prema planu raspoređuju kamere za mjerenje brzine. Ravnateljstvo policije MUP-a RH donijelo je plan raspodjele novih uređaja u prošloj godini kojim je predviđeno da Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska dobije jedno kućište koje će biti postavljeno na DC 544 u naselju Prgomelje, Grad Bjelovar. U ovoj godini predviđeno je da Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska dobije dva kućišta, koja će biti postavljena, u Daruvaru na DC-26, Ulica Josipa Jelačića kod kbr. 98 i na DC 43 u naselju Narta kod kbr. 24. Nabavljanje još jednog kućišta predviđeno je u idućoj godini te će ono biti postavljeno u naselju Ivanska na ŽC 3084.

Nova lokacija na kojoj će biti postavljena kamera za nadzor prometa na području Daruvara je u Jelačićevoj kod kućnog broja 98. Što o izboru ove lokacije kažu u Komisiji za promet Grada Daruvara, pitali smo predsjednika Borisa Bogdana:
Bogdan

Postavljanjem kamere i na ovom pravcu utječe se na dodatan oprez sudionika u prometu, sporiju vožnju i po potrebi brže reakcije u određenim situacijama:
Bogdan

S obzirom kako se na ovom potezu gradi novi prodajni centar, promjena u prometu bit će još…
Bogdan

Irena Ivanović-Lasta

Back to top button