Vijesti

Javni poziv za marketinšku suradnju s organizatorima TOP događanja

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja u 2024., a koja prepoznatljivošću i ugledom mogu doprinijeti nacionalnoj turističkoj promociji. HTZ tako podržava promociju događanja kao posebnih oblika hrvatske turističke ponude i značajnog motiva dolaska turista na hrvatske destinacije, posebice izvan glavne turističke sezone. Prijave na javni poziv zaprimaju se u elektronskom obliku do 15. siječnja 2024., a ukupna raspoloživa sredstva u sklopu javnog poziva iznose 1.250.000 eura.

Riječ je o programu putem kojeg HTZ provodi marketinške suradnje i aktivnosti s organizatorima najznačajnijih događanja kulturnog, zabavnog, sportskog i drugog sadržaja, a koja doprinose turističkoj promociji i vidljivosti naše zemlje, odnosno kvaliteti ukupne hrvatske turističke ponude te koja utječu na povećanje turističkog prometa i ukupne potrošnje.

Glavni predmet poziva je suradnja kroz promociju događanja u svim fazama provedbe projekta, uz osiguravanje vidljivosti nacionalnog turističkog brenda i komunikacijskih poruka HTZ-a te produkciju različitih foto/video materijala.

Mogući partneri, odnosno prijavitelji, jesu organizatori TOP događanja u Hrvatskoj koja ispunjavaju određene osnovne uvjete navedene u natječaju, a kao što su da događanja moraju predstavljati motiv dolaska, da značajno pridonose promociji nacionalnog turističkog brenda i pozitivnom imidžu Hrvatske, da svojim održavanjem i aktivnostima pozitivno utječu na razvoj destinacije te povećanje turističkog prometa i potrošnje, da svojim popratnim programom kvalitetno prezentiraju turističku ponudu destinacije i potiču posjetitelje na dodatnu turističku potrošnju i dr.

Dodajmo kako će posebno imenovano povjerenstvo vrednovat sve pristigle prijave i prijedloge, a odluku o izboru partnera donijet će Turističko vijeće HTZ-a.

Hrvatska turistička zajednica

Back to top button