Vijesti

Javni poziv za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Županijske skupštine BBŽ

Javni poziv Odbor za izbor i imenovanja Bjelovarsko-bilogorske županije raspisao je dva javna poziva za članstvo u tijelima koja prate provedbu Kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine. Imenovane mogu biti osobe koje nisu članovi političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Županijskoj skupštini, niti nositelji političke dužnosti, osobe nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Detaljnije informacije o ova dva natječaja dostupne su na internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije. Javni poziv objavljen je 10. listopada a prijave kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija Odbor za izbor i imenovanja Dr. Ante Starčevića 8 Bjelovar

Back to top button