Vijesti

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Daruvara

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Daruvara objavilo je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja. Prijedlozi kandidata za dodjelu Javnih priznanja mogući su za počasnog građanina Grada Daruvara, Grb Grada Daruvara, kolektivna i pojedinačna priznanja, Plaketu Grada Daruvara i posmrtno priznanje Grada Daruvara. Prijedlozi se mogu predati osobno u Upravi Grada Daruvara ili poslati poštom na adresu: Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, Daruvar. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja primaju se do kraja ovog mjeseca.

Izvor
Grad Daruvar
Back to top button