Vijesti

Ime Daruvara spominje se već 258 godina

Kroz povijest, datumi, jedan u siječnju dva u veljači, važni su za ovaj grad jer od sredine siječnja, odnosno sredine i kraja veljače, a od 1765., već 258 godina spominje se ime Daruvara. Prvo spominjanje Daruvara a prema povijesnim izvorima koje je pronašla u Mađarskim arhivima doktorica Terezia Balogh Horváth, autorica knjige na hrvatskom jeziku o Jankovićima, današnji naziv Daruvara veže su uz titulu grofa Antuna Jankovića De Daruvarski koju je diplomom plemiću dodijelila vladarica Habzburške Monarhije, carica Marija Terezija. Antun Janković je golemim posjedom u Daruvarskom kraju stekao pravo na tri glasa u Ugarskom saboru. Politički aktivan, grof Janković bio je i veliki župan požeške županije, privržen bečkom dvoru. Pridjev De Daruvarski na obiteljskom grbu Jankovića zapravo prevedeno s mađarskog jezika daru znači ždral a var je grad, dakle Ždralov grad ili Daruvar. Ptica ždral je i danas simbol Daruvara i danas je ždral na grbu grada. Plemićka obitelj Janković, pokretači su razvoja ovog grada. Od dolaska u posjed imanja pa sve do 1879. godine, kada su prodali imanje Magdaleni Lehner, radili su na izgradnji i uređenju prostora tako da je to razdoblje za Daruvar vrijeme izgradnje, koje se pamti.

Back to top button