Vijesti

I češka manjina uklopljena u demografska kretanja

Početkom ovog tjedna u Mjesnom domu u Treglavi održana je sjednica županijskog češkog manjinskog vijeća BBŽ. Slijedom, Dnevnim redom predloženih i usvojenih tema s ovog skupa, izdvajamo analizu rezultata prošlogodišnjeg popisa stanovništva s izdvojenim podacima za češku manjinu. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prošle godine prema rezultatima popisa bilo je 5002-je pripadnika češke nacionalne manjine. U odnosu na Popis iz 2011. u ovoj županiji manje je 1285 Čeha. Kratko ćemo proći brojčanim pokazateljima u prilog pozicioniranju demografskih kretanja češke manjine u proteklom desetljeću a na području BBŽ, Grada Daruvara i pripadajućih općina: Đulovac, Dežanovac, Sirač i Končanica. U županiji prema Popisu 2011., Čeha je bilo 6287 a prošle godine 5002 pripadnika češke nacionalne manjine. U Daruvaru je 2011., bilo 2485 pripadnika češke nacionalne manjine a prema prošlogodišnjem popisu Čeha u Daruvaru je 2114. Pad broja pripadnika češke manjine u proteklom desetljeću evidentiran je u svim pripadajućim općinama. U Đulovcu su 2011., bila 34 a prošle godine 23 pripadnika češke manjine. U Dežanovcu je 2011., bilo 627 a prošle godine 451 pripadnik češke nacionalne manjine. U Siraču je 2011., popisan 251 a prošle godine 189 pripadnika češke nacionalne manjine. U općini Končanici Česi su većina, a u proteklom desetljeću i u ovoj općini Čeha je manje za 279. 2011.godine popisano je 1110 a prošle godine 831 pripadnik češke nacionalne manjine na području Općine Končanica.

I češka manjinska zajednica uklopila se u kompletan demografski pad u Hrvatskoj. zaključio je predsjednik češkog manjinskog vijeća ove županije Damir Malina:
Malina

… a što se tiče ostalih vijeća i predstavnika nacionalne manjine u ovoj županiji?!
Malina

Rezultati popisa ostavljaju prostora za promišljanje i djelovanje, a vezano uz prošlogodišnji Popis stanovništva…
Malina

Na sjednici županijskog češkog manjinskog vijeća, uz Izvještaje s FUEN Kongresa i saborskog zastupnika Vladimira Bileka, dogovorena je izrada brošure o nacionalnim manjinama u ovoj županiji što su inicirali dožupani Tanja Novotni Golubić i Saša Lukić:
Malina

…koja je za manjince izborna:
Malina

Back to top button