Vijesti

Gradsko vijeće Daruvara – dinamični u propitivanju, složni u odlučivanju

Od prijedloga za sigurniji promet, kartice za mlade s popustima za neke usluge gradskih ustanova, do strategije upravljanja gradskom imovinom, sjednica Gradskog vijeća bila je dinamična u Aktualnom satu, a vijećnički složna u odlučivanju. U mali krug ovog saziva Vijeća Grada Daruvara uključio se i jedan doktor. Tihomir Ježinac se svojom čašću obvezao na odgovorno i savjesno obnašanje vijećničke dužnosti. Doktor Ježinac je u Vijeću Grada Daruvara zamijenio Snježanu Hopp, s Kandidacijske liste grupe birača nositelja Vladimira Bileka, koja se povukla iz osobnih razloga.

Tekst prisege na sjednici Vijeća izdvojio je na Aktualnom satu jedan od najmlađih vijećnika u ovom sazivu, Tomislav Karaula, kako bi skrenuo pozornost na ukazanu čast odabranima da kao vijećnici odlučuju o temama važnim za grad. To je učinio, a kako je rekao, iz razloga što nedolasci pojedinih vijećnika na sjednice upadaju u oči dok su uredno financirani iz Proračuna te nisu primjer odgovornog odnosa prema građankama i građanima. Iznjedren je prijedlog da Vijeće odluči o uskraćivanju financiranja nedolascima na sjednicu.

Dnevni red sjednice Vijeća Grada Daruvara dopunjen je jednom točkom potrebnom da se kompletira dokumentacija za projekt koji će se prijaviti na novi natječaj LAG-a Bilogora-Papuk. O kojem se projektu radi, pojasnio je gradonačelnik Damir Lneniček
Lneniček

Vijećnici su prihvatili Druge izmjene Odluke o imenovanju Povjerenstva za predstavke i žalbe i Povjerenstva za odnose s nacionalnim manjinama. Predsjednica Povjerenstva za odnose s nacionalnim manjinama je Nikolina Glodić, a predsjednik Povjerenstva za predstavke i žalbe je doktor Tihomir Ježinac.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Daruvara za razdoblje od ove do 2027.godine a dokument je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti, Olga Šimon Danek
Šimon Danek

Slijedom ovog dokumenta, vijećnica Snježana Sabo predložila je…
Sabo

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Daruvara poslužila je gradonačelniku Damir Lneničku na davanje prednosti operativnom djelovanju i poslovnoj učinkovitosti
Lneniček

Situacija u prometu odredila je veći dio sadržaja Aktualnog sata a preko prometa došlo se do Aglomeracije velike teme o kojoj se trenutno šuti. Što je s Aglomeracijom Daruvar?!
Lneniček

S početkom realizacije projekta Aglomeracije rješavat će se i određena prometna problematika…
Lneniček

Aglomeracija je u planu u ovom europskom proračunskom razdoblju
Lneniček

Vijećnici su primili na znanje Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve Grada Daruvara u zadnjem kvartalu prošle godine. Riječ je o isplati po pet tisuća kuna za dvije autopraonice kojima je bio onemogućen rad zbog nestašice vode, ljeta 2022.

Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Grada Daruvara za prošlu godinu je redovni godišnji dokument koji se donosi na godišnjoj razini a odnosi na prošlo razdoblje. Plan razvoja sustava civilne zaštite za ovu godinu napravljen je, riječ je o dokumentu koji se također donosi na godišnjoj razini. Izmjene i dopune smjernica u organizaciji i razvoju sustava civilne zaštite za četverogodišnjeg razdoblja do 2025. inicirale su promjene na terenu koje su uključene u ovaj dokument, pojasnila je referentica za administrativne poslove Milada Sofka.

Vijećnici su prihvatili prijedlog županijskog Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju, a da se iz reda zdravstvenih djelatnika za područje Grada Daruvara, uz već imenovane mrtvozornike, imenuje i doktor Matej Bertović, djelatnik Doma zdravlja BBŽ iz Zagreba, s boravištem u Daruvaru.

Vijećnici su usvojili Odluku o odricanju prava prvokupa posebnih dijelova nekretnine u vlasništvu društva DANI iz Ivanić Grada. Prije usvajanja Odluku je obrazložila pročelnica Olga Šimon Danek
Šimon Danek

Back to top button