Vijesti

Delfin Pakrac – Kroz suradnju do kvalitetnog pružanja usluga

U organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac, sredinom prošlog tjedna održana je edukacija posvećena važnosti međuresorne suradnje u sustavu podrške žrtvama. Edukacija je programska sastavnica trogodišnjeg projekta čija je provedba započela prošle godine 1.lipnja. Edukaciju u Pakracu vodila je sutkinja Visokog kaznenog suda doktorica znanosti Lana Peto Kujundžić. O edukaciji u Pakracu, ciljevima i kome je ova edukacija bila namijenja, u ime organizatora pakračkog Delfina, Mirjana Bilopavlović
Bilopavlović

U edukaciji u Pakracu sudjelovali su predstavnici
Bilopavlović

Sve planirane aktivnosti za prvu godinu provedbe programa Kroz suradnju do kvalitetnog pružanja usluga…
Bilopavlović

Aktivnosti programa usmjerene su na podizanje standarda kvalitete pružanja stručne pomoći i podrške, psihosocijalnog i pravnog savjetovanja, edukacija namijenjenih jačanju samopouzdanja i povećanju mogućnosti zapošljavanja žena žrtava nasilja te radu na podizanju razine znanja i kapaciteta različitih dionika koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa žrtvama nasilja.

Program koji traje tri godine provodi Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac u partnerstvu s Udrugom slijepih Pakrac-Lipik i Hrvatskim zavodom za socijalni rad Područnim uredom Pakrac uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Fotografije: Lipički Compas

Back to top button