Vijesti

Daruvar – Prikupljanje uzoraka krvi za upis u hrvatski registar

Daruvarske Liga protiv raka i Zaklada Ana Rukavina danas su u Društveno kulturnom centru u Daruvaru organizirali prikupljanje uzoraka krvi za registar krvotvornih matičnih stanica Zaklade Ana Rukavina. Samo za dva sata akcije prikupljena su 24 uzorka krvi. Osim predstavnika zainteresirane javnosti i maturanti Gimnazije Daruvar kojima je izborni predmet biologija, u pratnji profesorice Ivane Ančić Antolović, pridružili su se akciji. Devet punoljetnih maturanata dalo je uzorak krvi. Za sudjelovanje u akciji osim dobre volje podrazumijeva se dobro zdravlje i odgovarajuće godine jer kako pojašnjava predsjednica daruvarske Lige protiv raka Milada Sofka:
Sofka

U današnjoj akciji samo se uzima krv a postupak kratko traje:
Sofka

O današnjoj akciji u Daruvaru u ime suorganizatora Zaklade Ana Rukavina tajnica Andrijana Bašić i koordinatorica za medije i akciju Sandra Zeljković:
Bašić/Zeljković

Liga protiv raka Daruvar priprema i nove sljedeće akcije:
Sofka

Back to top button