Vijesti

Brzopotezna sjednica Gradskog vijeća Daruvara

Prihvaćene kandidature za novi saziv Savjeta mladih Grada Daruvara

Vijećnici su usvojili 16 točaka u 60 minuta rada s Aktualnim satom, prijedlozima i pitanjima, a predloženi Dnevni red dopunjen je jednom točkom. Prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara. Nakon raspuštanja prošlog saziva Savjeta mladih raspisan je Javni poziv i kako je objasnila pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti Olga Šimon Danek
Šimon Danek

Jedna pristigla ponuda je iz Udruge mladih u Europskoj uniji Naprijed Daruvar. Pet kandidatkinja za budući saziv Savjeta mladih su Nataša Đopar, Pamela Đukić, Iva Pralas, Rea Zakora i Martina Šoić. Nakon što su vijećnici na sjednici Gradskog vijeća usvojili Odluku i prihvatili prijedloge kandidatkinja za novi saziv Savjeta mladih u sljedeći mjesec dana slijedi konstituiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća s ciljem osiguravanja utjecaja mladih na donošenje Odluka za bolji položaj mladih u lokalnoj zajednici.
Još jedna Odluka s kojom je dopunjen Dnevni red odnosi se na Savjet mladih Grada Daruvara. Kako je pojasnila pročelnica Olga Šimon Danek
Šimon Danek

Prijedlozi za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru i Općinskog suda u predmetima za mladež
Vijećnici su na sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara usvojili Odluku o prijedlogu osoba za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru i Općinskog suda u predmetima za mladež. Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije Gradsko vijeće Grada Daruvara za suce porotnike predložilo je šest osoba, a tko su te osobe, javnost informira pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti Olga Šimon Danek…
Šimon Danek

Primljeno na znanje Izvješće o radu gradonačelnika u drugom polugodištu 2023.
Vijećnici su donijeli Zaključak da su primili na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Daruvara za drugo polugodište prošle godine kao i Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve Grada Daruvara koje je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije i Proračun Emina Šimek Kovačić
Šimek Kovačić

Još jedan korak bliže Učeničkom domu u Daruvaru
Zbog zaključivanja sporazuma o izgradnji Učeničkog doma u Daruvaru Gradsko vijeće je po hitnom postupku donijelo Odluku o davanju ovlaštenja gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma o izgradnji Učeničkog doma. Sukladno Operativnim programima za češku i slovačku nacionalnu manjinu, Vlada Republike Hrvatske u suradnji sa BBŽ i Gradom Daruvarom obvezala se poduzeti mjere iz svoje nadležnosti za osiguranje financijske potpore za izgradnju i opremanje učeničkog doma u Daruvaru. U Proračunu RH za ovu namjenu a u ovoj godini osigurano je 725 tisuća eura. Za sljedeće dvije godine prema projekcijama predviđeno je po dva milijuna i 40 tisuća eura. Kako je pojasnio zamjenik gradonačelnika Daruvara iz reda češke nacionalne manjine i zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru Vladimir Bilek
Bilek

Obveze Grada Daruvara u realizaciji ovog projekta?!
Bilek

Program poticanja poduzetništva, obrtništva i stambenog zbrinjavanja za 2024.
Vijećnici su prihvatili Program poticanja poduzetništva i obrtništva. U odnosu na prošlu godinu, što se mijenja u ovim programima, informirala je prisutne pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Danica Cetin
Cetin

Promijenila se uredba i o potporama male vrijednosti
Cetin

Nakon donošenja Programa u sljedećih mjesec dana će biti raspisan javni poziv a potom će se potpisati Ugovori s poduzetnicima. Što se tiče prijedloga programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada Daruvara u ovoj godini
Cetin

Uz svaku pohvalu za potpore iz Grada Daruvara vijećnica Snježana Sabo drži kako bi iznosi po potpori trebali biti veći što bi se moglo i realizirati u sljedećoj izbornoj godini. Snježana Sabo iznijela je prijedlog kako bi Grad Daruvar trebao raditi adekvatnu provjeru utroška sredstava kao i provjeru da li svi koji uzimaju poticaje rade, zbog gašenja djelatnosti nakon korištenja sredstava iz ovih mjera. Vijećnica Ines Marijanović osvrnula se na poduzetničku zonu Dalit uređenje i održavanje same poduzetničke zone u kojoj se dijelom a kako je vidljivo deponira građevinski otpad.
Što je s izmjenama i dopunama Odluke o zakupu prostora i izmjenama i dopunama cjenika zakupa poslovnog prostora u Digitalno inovacijskom centru
Cetin

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste

Na sjednici Gradskog vijeća vijećnici su donijeli Odluku o davanju suglasnosti na prijavu Projekta potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Riječ je o rekonstrukciji nerazvrstane ceste u dužini od 584 metra kojom će se Daruvarski vinogradi povezati s Daruvarom.

Back to top button