Vijesti

Aktualni sat

Za početak današnje sjednice Aktualni sat. Više vijećničkih pitanja upućeno je tijekom sjednice i u raspravi o pojedinim točkama nego za vrijeme Aktualnog sata. U 10 minuta pet pitanja uputilo je troje vijećnika, Stevica Benedek, Tomislav Karaula i Snježana Sabo. Na vijećnička pitanja odgovarao je gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček. Objavljujemo integralni tonski zapis Aktualnog sata današnje sjednice Gradskog vijeća Grada Daruvara.

Back to top button