Vijesti

Veliko priznanje za poslovanje Daruvarskih toplica dobiveno od Državne revizije

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice u razdoblju od 8. svibnja 2023. do 05. ožujka 2024. godine, obavljeni su poslovi pregleda i kontrole dokumentacije od strane ureda Državne revizije.

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji i usklađenost poslovanja Specijalne bolnice sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. Revizija je provedena s ciljem izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnijim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima poslovanja.

Nakon obavljene revizije, u našu Ustanovu stigla su pozitivna bezuvjetna mišljenja za revidirana područja:

Bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima – u financijskom poslovanju i financijskim izvješćima nisu utvrđene nepravilnosti.

Bezuvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja Specijalne bolnice za 2022. godinu u svim značajnijim odrednicama je obavljano u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima.

Ovo je prvi put u povijesti poslovanja Daruvarskih toplica da je dobiveno bezuvjetno pozitivno mišljenje od Državnog ureda za reviziju. Odlični rezultati odraz su, prije svega timskog rada i dobre organizacije poslovanja.

Ravnatelj,
Ratko Vuković, univ.spec.oec.

Back to top button