Vijesti

U posjetu Daruvarskim toplicama predstavnici Turističke agencije MediKur – Reisen iz Berlina

U dvodnevnom radnom posjetu Daruvaru i Daruvarskim toplicama su predstavnici Turističke agencije MediKur – Reisen iz Berlina. Gosti su generalni direktor MedKur Reisena Rainer Löwenberg i Nadine Möller productmanagerin. O agenciji čiji su predstavnici obišli destinaciju, a kako saznajemo od inicijatorice posjeta dogovorenog na Međunarodnom poslovnom sajmu turizma u Berlinu početkom ožujka, rukovoditeljice Odjela prodaje i marketinga Daruvarskih toplica Melite Bartoš
Bartoš

Kao što smo već istaknuli, kontakti su uspostavljeni na Međunarodnom sajmu turizma u Berlinu…
Bartoš

Gosti su smješteni u Daruvarskim toplicama
Bartoš

Gosti su upoznati s novim investicijskim ciklusom u Daruvarskim toplicama
Bartoš

Tijekom ovog radnog posjeta dogovoreno je da rukovoditeljica Odjela prodaje i marketinga Melita Bartoš pripremi materijale o Daruvarskim toplicama
Bartoš

Fotografije ustupila Melita Bartoš

Back to top button